Novitas et Auctoritas w sztuce średniowiecza

Novitas et Auctoritas w sztuce średniowiecza

W dniach 24-25 września br. odbędzie się ogólnopolskie sympozjum Sekcji Mediewistycznej przy Oddziale Warszawskim Stowarzyszenia Historyków Sztuki: Novitas versus auctoritas w sztuce średniowiecznej. Sympozjum jest współorganizowane w ramach naszego projektu.

Obrady odbędą się w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie, Rynek Starego Miasta 27.

W związku z panującym stanem epidemii wirusa COVID-19 na sympozjum obowiązuje limit uczestników. Podczas spotkania słuchacze zobowiązani są do zakrywania ust i nosa. Do Sali Konferencyjnej SHS obowiązuje wejście tylko od ul. Piwnej 44. Chętnych do wzięcia udziału w obradach prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa e-mailem na adres: ow.shs@shs.pl lub telefonicznie na numer: 600 288 754.

PROGRAM OBRAD

PROFIL OBRAD

_____________________________________________________________________________

Jedną ze specyficznych cech kultury średniowiecznej Europy było stałe ścieranie się silnego przywiązania do tradycji, a więc zastanego i ugruntowanego porządku rzeczy, z nieustannym poszukiwaniem innowacji i doskonaleniem różnych aspektów rzeczywistości. Z biegiem kolejnych stuleci proces ten stopniowo nasilał się, kulminując w okresie późnego średniowiecza, stając się, między innymi, motorem dynamicznych przemian ówczesnej sztuki. Jednym z wiodących pól zainteresowań historyków-mediewistów niemal od zawsze było właśnie tropienie wszelkich nowości i innowacji – stylowych, technologicznych lub ikonograficzno-treściowych. Tymczasem łacińskie słowa novus i novitas jeszcze do XII wieku często miały zabarwienie pejoratywne, zaś przymiotnik modernus upowszechnił się dopiero u schyłku średniowiecza, powoli tracąc dawniejsze, również negatywne konotacje. Wydaje się, że współcześni badacze sztuki średniowiecznej nie dość często zastanawiali się nad sensem i zasadnością stosowania tak rozpowszechnionych pojęć jak „nowoczesny”/”nowoczesność”, „innowacja”, a nawet „awangarda”, nie poświęcając głębszego namysłu możliwemu funkcjonowaniu i ewentualnemu rozumieniu tych kategorii przez ówczesnych twórców, zleceniodawców i odbiorców sztuki.

Celem spotkania będzie pogłębiona refleksja nad niegdysiejszym pojmowaniem tego wszystkiego co w sztuce było nowe, odbiegające od tradycji, czy wręcz jawnie zrywające z dawnymi formami, technikami i treściami. Wobec szczupłości źródeł pisanych z epoki, rozważania te muszą dotykać kwestii metodologii naszych badań i granic możliwości poznawczych w tym zakresie, a więc nieustannie nam towarzyszącego problemu (nad)interpretacji.

_______________________________________________________________________________

W ramach obrad "wątki toruńskie" - kościół NMP oraz rzeźba ok. 1400 - zaistnieją na szerszym tle badań nad europejską sztuką średniowieczną.

________________________________________________________________________________________

Zobacz także:

Kontakt: heritage@umk.pl, jracz@umk.pl

Wpisz szukaną frazę: