Konferencja Beten und gesehen werden, 22-23 VI 2022

W dniach 21-23 czerwca odbyła się w Lipsku zorganizowana przez Saksońską Akademię Nauk i Uniwersytet w Jenie konferencja na temat późnośredniowiecznej religijności w Europie Środkowej: "Beten und gesehen werden. Soziale Funktionen spätmittelalterlicher Andachtspraktiken im mitteleuropäischen Vergleich, na której Monika Jakubek-Raczkowska wygłosiła afiliowany przy naszym projekcie referat, poświęcony religijności w średniowiecznym Toruniu "DIE RELIGIÖSE PRAXIS IN DEN PREUßISCHEN GROßSTÄDTEN IM MITTELALTER AM BEISPIEL DER SCHRIFTLICHEN UND IKONOGRAPHISCHEN QUELLEN AUS TORUŃ (14.–15. JAHRHUNDERT)".
 
_____________________________________________________________________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toruńska reprezentacja naukowa, od lewej:
dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska, mgr Alicja Grabowska-Lysenko,
mgr Piotr Kołodziejczak, dr hab. Piotr Oliński 
 

Kontakt: heritage@umk.pl, jracz@umk.pl

Wpisz szukaną frazę: