Konferencja "Szlachta bez granic", 4 III 2021

4 III 2021 odbyła się międzynarodowa konferencja online, zorganizowana przez Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, na której wyniki badań projektowych referowali dr Franciszek Skibiński (Fundacje szlacheckie w kościołach Torunia i innych miast pruskich w XVII i XVIII w. w kontekście religijnym, społecznym i politycznym. Zarys problematyki / Adelige Stiftungen des 17. und 18. Jh. in Kirchen Thorns und anderen preußischen Städten im Kontext von Religion, Gesellschaft und Politik. Ein Problemaufriss) oraz prof. Michał Woźniak  (Fundacje duchowieństwa katolickiego w Prusach Królewskich w zakresie sprzętów liturgicznych / Stiftungen der katholischen Geistlichkeit im Königlichen Preußen im Bereich der liturgischen Ausstattung). 

Szlachta bez granic

Sprawozdanie z konferencji na stronie DHI >> 

program >>

 

Kontakt: heritage@umk.pl, jracz@umk.pl

Wpisz szukaną frazę: