Zespół badawczy

Kierownik projektu
dr hab. Michał F. Woźniak, prof. UMK, odpowiedzialny także za zadanie nr 6: szczegółowe rozpoznanie rzemiosła artystycznego od średniowiecza do czasów nowoczesnych (zwłaszcza paramenty, naczynia i sprzęty liturgiczne). Wstępne uporządkowanie zgromadzonych danych, przygotowanie i opracowanie tekstów do inwentarza oraz platformy edukacyjnej oraz udział wykonawców projektu w sympozjach krajowych i zagranicznych.

Koordynator projektu i główny wykonawca
dr hab. Juliusz Raczkowski, prof. UMK odpowiedzialny także za realizację zadania nr 4: szczegółowe rozpoznanie architektury średniowiecznej wraz wystrojem architektonicznym (malowidła ścienne, detal architektoniczny, płyty nagrobne, krypty) – bezpośrednia autopsja oraz badania z wykorzystaniem specjalistycznego instrumentarium. Ocena wartości artystycznej badanych zabytków, datowanie, analiza stylistyczno-porównawcza oraz typologiczna, integracja badań odnoszących się do tych dzieł w kwerendzie historycznej (źródła archiwalne, źródła edytowane, bibliografia). Wstępne uporządkowanie zgromadzonych danych, przygotowanie i opracowanie tekstów do inwentarza oraz platformy edukacyjnej. Zakup niezbędnej aparatury i oprogramowania niezbędnego do prawidłowej realizacji projektu. Stworzenie etatu asystenta naukowego i pracownika pomocniczego.

Główny wykonawca
dr hab. Monika Jakubek Raczkowska, prof. UMK odpowiedzialna za zadanie nr 5: szczegółowe rozpoznanie plastyki średniowiecznej (malarstwo tablicowe, witraże, rzeźba ołtarzowa, wolnostojąca rzeźba kamienna i snycerska, odlewnictwo: antaby, chrzcielnice). Ocena wartości artystycznej analizowanych obiektów, datowanie, analiza stylistyczno-porównawcza oraz typologiczna, integracja badań odnoszących się do tych dzieł w kwerendzie historycznej (źródła archiwalne, źródła edytowane, bibliografia). Wstępne uporządkowanie zgromadzonych danych, przygotowanie i opracowanie tekstów do inwentarza oraz platformy edukacyjnej.

Główny wykonawca
dr hab. Jacek Tylicki, prof. UMK, odpowiedzialny za zadanie nr 2: szczegółowe rozpoznanie dzieł malarstwa nowożytnego – bezpośrednie i przy pomocy specjalistycznych urządzeń. Ocena ich wartości artystycznych, datowanie, analiza stylistyczno-porównawcza oraz ikonograficzna. Kooperacja w odnoszącej się do tych dzieł kwerendzie historycznej (źródła archiwalne, bibliografia). Wstępne porządkowanie zgromadzonych danych, przygotowanie i opracowanie tekstów do inwentarza oraz platformy edukacyjnej.

Główny wykonawca
dr Franciszek Skibiński, odpowiedzialny za realizację zadania nr 3: szczegółowe rozpoznanie dzieł rzeźby nowożytnej (kamiennej i snycerskiej, w tym także epitafia), autopsja bezpośrednia oraz badania z wykorzystaniem specjalistycznych urządzeń technicznych. Ocena wartości artystycznych badanych zabytków, datowanie, analiza stylistyczno-porównawcza oraz ikonograficzna. Kooperacja w odnoszącej się do tych dzieł kwerendzie historycznej (źródła archiwalne, bibliografia). Wstępne porządkowanie zgromadzonych danych, przygotowanie i opracowanie tekstów do inwentarza oraz platformy edukacyjnej.

Główny wykonawca
dr hab. Piotr Oliński, prof. UMK, odpowiedzialny za realizację zadania nr 7: szczegółowe badania archiwalne oraz koordynacja wszystkich kwerend archiwalnych. Wstępne uporządkowanie zgromadzonych danych, przygotowanie i opracowanie tekstów do inwentarza oraz platformy edukacyjnej.

Główny wykonawca
dr hab. Elżbieta Szmit-Naud, prof. UMK odpowiedzialna za realizację zadania nr 1: koordynowanie badań materiałów oraz technologii i techniki dzieł sztuk plastycznych, badania technik malarskich, stratygrafia, opis wyników badań z zakresu techniki, analiza i opis dawnych technologii, opracowanie wyników badań z technologii i technik na potrzeby platformy cyfrowej oraz inwentarza.

Naukowy pracownik pomocniczy/asystent, sekretarz projektu
mgr Tomasz Kowalski,  odpowiedzialny za realizację zadania nr 9: kwerenda archiwalna: Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej, Archiwum Państwowe w Toruniu, Archiwum Diecezjalne w Pelplinie, Archiwum Państwowe w Gdańsku, Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz w Berlinie. Badania architektoniczne: rekapitulacja wyników dotychczasowych badań i ew. dodatkowe badania in situ, w zakresie możliwym do realizacji bez konieczności stawiania rusztowań – architektura średniowieczna.

Naukowy pracownik pomocniczy/asystent
dr Weronika Kofel,  odpowiedzialna za realizację zadania nr 9: konstrukcje XVII i XVIII - wiecznych drewnianych retabulów ołtarzowych, inwentaryzacja pomiarowa i rysunkowa, ich problematyka zabytkoznawcza oraz konserwatorska.

Wolontariat naukowy:
Mgr Wiktor Binnebesel, absolwent kierunku Ochrona Dóbr Kultury, doktorant: dyscyplina nauki o sztuce, Wydział Sztuk Pięknych UMK.
Mgr Katarzyna Bucław, Muzeum Diecezjalne w Toruniu (absolwentka kierunku Ochrona Dóbr Kultury).
Mgr Łukasz Guzowski, absolwent Ochrona Dóbr Kultury s2, Wydział Sztuk Pięknych UMK.

Lic. Weronika Brączkowska, absolwentka kierunku Ochrona Dóbr Kultury s.1., Wydział Sztuk Pięknych UMK.
Lic. Alicja Graczyk, Ochrona Dóbr Kultury s2, Wydział Sztuk Pięknych UMK (do 2021).
Lic. Maria Hotel, Ochrona Dóbr Kultury s2, Wydział Sztuk Pięknych UMK.
Lic. Katarzyna Sinoracka, Ochrona Dóbr Kultury s2, Wydział Sztuk Pięknych UMK, od 2020 absolwentka kierunku Ochrona Dóbr Kultury (do 2020).

Inwentaryzacja i opis malarstwa nowożytnego z kościoła św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty:
Mgr Milena Hübner, absolwentka kierunku Ochrona Dóbr Kultury, doktorantka: dyscyplina nauki o sztuce, Wydział Sztuk Pięknych UMK.

Badania archiwalne, trnaskrypcja materiałów źródłowych:
Mgr Alicja Grabowska-Lysenko, absolwentka kierunku Ochrona Dóbr Kultury, doktorantka: dyscyplina nauki o sztuce, Wydział Sztuk Pięknych UMK.

Asystent naukowo-techniczny (do XI 2020):
mgr Izabella Brzostowska

Kontakt: heritage@umk.pl, jracz@umk.pl

Wpisz szukaną frazę: