Toruńskie Spotkania Kopernikańskie - Epitafium Kopernika, 11 V 2023

W ramach Toruńskich Spotkań Kopernikańskich, organizowanych przez ToMiTO, prof. Juliusz Raczkowski wygłosił wykład na temat Epitafium Mikołaja Kopernika, prezentując grantowe ustalenia w zakresie historii dzieła. 

Kontakt: heritage@umk.pl, jracz@umk.pl

Wpisz szukaną frazę: