XLI Seminarium Mediewistyczne im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej, 9–12 XII 2020

Na międzynarodowym Seminarium Mediewistycznym on-line pt. Klasztor i kolegiata w średniowiecznej Europie, współorganizowanym przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Bibliotekę Raczyńskich, Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu, Instytut Historii Sztuki UAM oraz Instytut Filologii Polskiej UAM w dniach 9-12 grudnia 2020, prof. Monika Jakubek-Raczkowska i prof. Juliusz Raczkowski zaprezentowali badnia nad architekturą kościoła NMP w referacie pt. Dawny kościół Franciszkanów w Toruniu Między regułą a tradycją miejsca/Ancienne église des Cordelièeres de Toruń d’aprés des recherches récentes. Entre la régle et les besoins du lieu.

Link do referatu>>

 

Kontakt: heritage@umk.pl, jracz@umk.pl

Wpisz szukaną frazę: