O projekcie

Projekt naukowo-badawczy, realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki MNiSZW, nr 0122/NPRH6/H11/85/2018 ma na celu przeprowadzenie pełnej, kompleksowej, wielozadaniowej inwentaryzacji dziedzictwa sakralnego w obrębie toruńskiego zespołu staromiejskiego, opartej o interdyscyplinarne metodologie i narzędzia. W pierwszym etapie realizacji badaniami objęty jest kościół farny (obecnie katedra) pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty oraz kościół i część klasztoru pofranciszkańskiego p.w. NMP. Pełna inwentaryzacja obejmuje architekturę wraz z wystrojem architektonicznym (detal arch., polichromie i malarstwo ścienne, witraż, płyty posadzkowe) oraz wyposażeniem ruchomym: malarstwo, snycerstwo (w tym m.in. retabula, stalle, ławki, konfesjonały, ambony itd.), rzeźbę (w tym figury wolno stojące, epitafia, nagrobki), rzemiosło artystyczne (w tym m.in. paramenty – szaty, naczynia i sprzęty liturgiczne, chrzcielnice i dzwony, kraty itd.). Uwzględnione, przebadane i zinwentaryzowane zostaną zarówno obiekty zachowane in situ, jak i zdekompletowane i rozproszone w polskich i obcych zbiorach muzealnych (np. Toruń, Warszawa, Pelplin) oraz w kościołach prowincjonalnych (Gostkowo, Kowalewo Pomorskie, Złotoria, itd.).
Realizowane zadania to pierwsza faza planowanego na najbliższą dekadę, rozbudowanego projektu badawczego, mającego objąć w przyszłości także architekturę municypalną i militarną Starego i Nowego Miasta oraz pozostałe historyczne dzielnice Torunia.

W efekcie otrzymamy pierwsze szczegółowe monograficzne opracowanie poszczególnych elementów zachowanego dziedzictwa sakralnego (w tym: omówienie struktury, typu, stylu, ikonografii, funkcji, dziejów i historycznego znaczenia) realizowane równolegle przez specjalistów w zakresie danej dziedziny twórczości i epoki sztuki: architektura średniowieczna i nowożytna, rzeźba architektoniczna, ścienne i tablicowe malarstwo gotyckie, rzeźba gotycka, malarskie wystroje nowożytne, nowożytne retabula i snycerstwo, nowożytna kamieniarka, nowożytne epitafia, rzemiosło artystyczne z wyposażenia liturgicznego i wystroju wnętrz. Nadrzędnym celem projektu jest szczegółowe rozpoznanie  dziedzictwa sakralnego Torunia, integrujące wszystkie pozyskane w projekcie wyniki badań. 

Rezultatem prac będzie publikacja pierwszych tomów Inwentarza sztuki Torunia. Finalnym efektem realizacji projektu i narzędziem upowszechniania wyników badań będzie także dwujęzyczna (polsko-angielska) platforma cyfrowa, zawierająca pełny opis strukturalny i historyczny obiektów, dane metryczne, ikonografię, pełną dokumentację fotograficzną, wyniki badań architektonicznych i technologicznych, modele i rekonstrukcje etc.

Kontakt: heritage@umk.pl, jracz@umk.pl

Wpisz szukaną frazę: