Realizacja projektu

ETAP I: VI 2018 - III 2020

Pierwszy etap realizacji projektu objął szeroko zakrojone prace przygotowawcze konieczne do realizacji inwentarza, prowadzone w obrębie dwóch kościołów staromiejskich: dawnej fary (obecnej katedry) św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty oraz pofranciszkańskiego kościoła pw. NMP. Zrealizowano szeroko zakrojone prace DOKUMENTACYJNE, kwerendy BIBLIOGRAFICZNE I ARCHIWALNE; przyniosły one wiele nowych danych w zakresie materiału, techniki, pierwotnego miejsca, historii poszczególnych zabytków. Rozpoczęto również prace ANALITYCZNE oraz INTERPRETACYJNE, prowadzące do całkowicie nowych ustaleń w zakresie przemian architektonicznych budowli oraz atrybucji, datowania i funkcji wielu obiektów z wyposażenia i wystroju.  Harmonogramy, metodyka, aktualnie prowadzone prace, wyniki badań i in. zagadnienia były referowane i dyskutowane na bieżąco podczas regularnych roboczych spotkań zespołu.

 

ETAP II:  III 2020 - III 2021 

Drugi etap Inwentraza objął dalsze praceINWENTARYZACYJNE i DOKUMENTACJĘ zabytków w kościele św. Jana oraz w Muzeum Okręgowym i Muzeum Diecezjalnym w Toruniu. Prowadzono prace ANALITYCZNE (styloznawcze, zabytkoznawcze, proweniencyjne), badania NIENISZCZĄCE oraz INSTRUMENTALNE zabytków. Kontynuowano kwerendy ARCHIWALNE I IKONOGRAFICZNE. 

 

ETAP III od IV 2021


 

PRZEBIEG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ PROJEKTU 

Seminaria projektowe

Prace inwentaryzacyjno-dokumentacyjne

                     Architektura 

                     Zabytki rzeźby i malarstwa 

                     Zabytki rzemiosła artystycznego 

                     Zabytkowa stolarka we wnętrzach kościelnych 

                     Kodeksy 

Badania nieniszczące 

Kwerendy archiwalne 

Dokumentacja z wykorzystaniem drona 

 

Kontakt: heritage@umk.pl, jracz@umk.pl

Wpisz szukaną frazę: