Konferencja Textus et pictura, 12-13 XII 2019

W dniach 12-13.XII 2019 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „TEXTUS ET PICTURA III. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako przedmiot studiów interdyscyplinarnych”.

Trzecia z cyklu konferencja „Textus et pictura” miała na celu kontynuację interdyscyplinarnego panelu badawczego, poświęconego spuściźnie rękopiśmiennej do pocz. XVI w., integrującego wyniki studiów historyków, filologów, bibliologów, kodykologów, paleografów, historyków sztuki itd. Osią obrad jest kodeks, rozumiany jako istotna część dziedzictwa kulturowego i analizowany od strony treści, paleografii, struktury materialnej, dekoracji, oprawy. Istotnym aspektem tegorocznych obrad było przedstawienie nie tylko wyników badań nad konkretnymi obiektami zabytkowymi, ale też dyskusja nad metodologicznymi, interdyscyplinarnymi uwarunkowaniami katalogowania, opisu i interpretacji oraz problematyki cyfryzacji spuścizny rękopiśmiennej, a także sprawozdaniem  prowadzonych projektów badawczych i rozwojowych.

Dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska, prof. UMK wraz z dr hab. Juliuszem Raczkowskim, prof. UMK przedstawili referat pt. ”XV-wieczny graduał ze zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Toruniu – wstępne rozpoznanie zabytkoznawcze”. Referat dotyczył pierwszych prac inwentaryzacyjnych i badawczych cennego, nierozpoznanego dotąd średniowiecznego, liturgicznego rękopisu. Badania były prowadzone w ramach realizacji projektu „Inwentarz sztuki Torunia…”. 

Program konferencji

Kontakt: heritage@umk.pl, jracz@umk.pl

Wpisz szukaną frazę: