Konferencja Dziedzictwo Rzemiosła Artystycznego

 29 XI 2019 odbyła się ogólnopolska konferencja "DZIEDZICTWO RZEMIOSŁA ARTYSTYCZNEGO – TRADYCYJNE TECHNIKI I NOWOCZESNA KONSERWACJA", zorganizowana przez Katedrę Konserwacji-Restauracji Elementów i Detali Architektonicznych UMK, spotkanie naukowe poświęcone było problematyce konserwatorsko-restauratorskiej, historycznej i technologicznej zabytków rzemiosła artystycznego. Konferencja zgromadziła liczne grono specjalistów - przedstawicieli ośrodków akademickich, instytucji muzealnych, służb konserwatorskich i in. 

Na konferencji wstapili z referatem dr hab. M. Jakubek-Raczkowska, prof. UMK i dr hab. Juliusz Raczkowski, prof. UMK, którzy wygłosili referat pt. Średniowieczne dzieła odlewnictwa w kościele świętojańskim w Toruniu w świetle najnowszych badań i ekspertyz materiałoznawczych, referat opraty był przede wszystkim na najnowszych badaniach, prowadzonych w przeciągu ostatniego roku w ramach realizacji projektu "Inwentarz sztuki Torunia...".

Program konferencji>>>

Kontakt: heritage@umk.pl, jracz@umk.pl

Wpisz szukaną frazę: