Galeria

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty – malowidła ścienne z przedstawieniem świętych Janów, patronów kościoła

Tempera, bez pobiały, bezpośrednio na murze ceglanym. 

Ok. 1330 r.

ZABYTEK 

Dwa monumentalne malowidła, przedstawiające św. Jana Chrzciciela (po lewej) i św. Jana Ewangelistę (po prawej), flankują okno w osi wchodniej kościoła, stając się oprawą dla ołtarza głównego i symbolem kultu patronalnego. Ukazani na odcinkach murów miejskich, zaopatrzeni w atrybuty indywidualne, święci Janowie zdają się strzec staromiejskiej komuny parafialnej - i całego miasta.  Ich przedstawienia umieszczone sa w osiach znajdujących się poniżej sakramentariów. Skalą i ujęciem nie znadują zbyt wielu analogii w sztuce europejskiej (jako przykład można przywołać malowidła w refektarzu opactwa cysterskiego w Gandawie). Jako monuemntalny akcent prezbiterium, wchodąacy w konkurencję z witrażami i ołtarzem, pozostają wyobcowane.

Pod względem formy, stanowią przykład recepcji sztuki zachodnio-europejskiej (Niderlrnady, Nadrenia) w Prusach. W literaturze datowane były zbyt późno (ok. 1360). Wprowadzone do chóru najpewniej niedługo po jego ukończeniu, stanowią jeden z najwczesniejszych przykładów malarstwa ściennego w Toruniu i w państwie zakonnym w Prusach.  

M. J. Raczkowscy 

Fot. Juliusz Raczkowski 

Kontakt: heritage@umk.pl, jracz@umk.pl

Wpisz szukaną frazę: